Opening Hours : Luni - Vineri, 8:30 - 17:00.

EMAIL

office@personalgenetics.ro

Call Now

021 311 0776 - 021 9179

Importanța biosiguranței în activitatea de laborator - Personal Genetics

Biosiguranța o prioritate pentru laboratoare

Laboratoarele de microbiologie și biologie moleculară  facilitează stabilirea unui diagnostic etiologic de suspiciune sau certitudine, putând fi prima linie de detectare a evenimentelor neobișnuite de natură infecțioasă.

În laboratoarele de biologie moleculară/microbiologie sunt obligatorii măsuri de prevenție privind limitarea răspândirii germenilor patogeni în laborator, prevenție pentru personal și pentru răspândirea germenilor patogeni în mediu și care reprezintă bariere antiinfecțioase. Barierele antiinfecțioase se referă la practicile si tehnicile de laborator utilizate în manipularea probelor biologice, siguranța echipamentului (bariere primare) și facilitățile laboratorului (bariere secundare).

Lucrul cu agenți microbiologici cu un înalt risc patogen impune reguli stricte de control al bioriscului în cadrul laboratoarelor.

Procedurile de biosiguranța implică aplicarea consistentă a măsurilor de siguranță, pe care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) le-a elaborat într-un ghid.

Acest ghid OMS se referă la pericolul infecțios rezultat din manipularea diverselor microorganisme luând în considerare clasificarea microorganismelor infecțioase pe grupuri de risc.

Clasificarea laboratoarelor în funcție de nivelul de biosiguranță

Această clasificare a grupurilor de risc este valabilă doar pentru activitatea de laborator.

 1. Grup de risc 1 (risc infecțios individual sau comunitar scăzut sau absent)

Microorganisme cu probabilitate minimă de a provoca îmbolnavire la om sau animal.

 1. Grup de risc 2 (risc individual moderat, risc comunitar scăzut)

Agenți patogeni care pot provoca îmbolnăvire la om sau animal, dar este puțin probabil sa reprezinte un pericol sever pentru personalul de laborator, comunitate, faună sau mediu.

Expunerile în laborator pot cauza infecții severe, dar pentru care există tratament eficace și măsuri profilactice, iar riscul de răspândire al infecției este limitat.

 1. Grup de risc 3 (risc individual ridicat, risc comunitar scăzut)

Agenți patogeni care în mod obișnuit provoacă îmbolnăvire severă la om sau animal, dar, de regulă, nu se raspândesc de la un individ infectat la altul. Există tratament eficace și măsuri profilactice.

 1. Grup de risc 4 (risc individual și comunitar ridicat)

Agenți patogeni care provoacă, de regulă, îmbolnăvire severă la om sau animal și care se pot transmite spontan de la un individ la altul, direct sau indirect. Nu există, în general, tratament eficace și măsuri profilactice.

Laboratoarele sunt clasificate în funcție de nivelul de biosiguranță, astfel:

 • de bază – Nivel de biosiguranță 1
 • de bază – Nivel de biosiguranță 2
 • securizat – Nivel de biosiguranță 3
 • înalt securizat – Nivel de biosiguranță 4

Această clasificare are la bază un complex de caracteristici care se referă la:

 • proiectarea și construcția laboratorului
 • nivelul de securizare
 • dotarea cu echipamente
 • practicile și procedurile operaționale pe care le implică manipularea microorganismelor din diferite grupuri de risc.

Testarea produselor patologice recoltate de la o persoană ce întrunește criteriile unui caz suspect de infecție cu SARS-CoV-2 trebuie realizată în laboratoare cu nivel de biosiguranță nivel 2 (BSL-2), de către un personal calificat și antrenat conform procedurilor de biosiguranță si normelor de buna practică microbiologică, inclusiv in domeniul diagnosticului molecular. Izolarea virală pe culturi de celule necesită un laborator de biosiguranță nivel 3 (BSL-3) și nu este recomandată în prezent în scop diagnostic.

Diagnosticarea prin RT-PCR

Testul diagnostic al SARS-CoV-2 este un test de tip RT-PCR (reacția de polimerizare în lanț), la care se adaugă revers transcriptaza și identificarea în timp real (cu ajutorul unor markeri fluorescenți). Astfel, din proba biologică obținută de la pacient se obține o probă purificată, care conține tot materialul genetic al virusului.

Deoarece SARS-CoV-2 este un virus de tip ARN (informația genetică e codificată sub formă de acid ribonucleic) este necesară adăugarea enzimei revers transcriptază, care transformă fragmentele de ARN în secvențele corespunzătoare de ADN. Ulterior, prin procedeul RT-PCR, secvențele ADN sunt multiplicate, astfel încât ating o concentrație suficientă pentru a fi identificate. Ulterior, se adaugă un marker fluorescent, care recunoaște în mod exclusiv secvențe genetice specifice virusului SARS-CoV-2. Astfel, proba este considerată pozitivă dacă apare fluorescența (adică prezența virusului e confirmată de existența secvențelor genetice unice).

Laborator valid pentru testarea COVID-19

În laboratorul Personal Genetics se efectuează testele pentru COVID-19  deservind astfel DSP, instituțiile și spitalele publice si private. Metoda de prelucrare a testelor pentru COVID-19 este RT PCR și se realizează din materialul biologic recoltat prin exsudat nazofaringian sau exsudat orofaringian.

Surse: